Drukuj

O Nas

Polski Związek w Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym skupiającym byłych i obecnych funkcjonariuszy i żołnierzy służb mundurowych. Celem Związku jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i żołnierzy, wspieranie szeroko pojętego ratownictwa, ochrona środowiska naturalnego głównie poprzez rozpowszechnianie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie pomocy i znajomości zachowania zwierząt, a w szczególności psów. 

Dane Polskiego Związku Instuktorów i Przewodników Psów Służbowych:

KRS 0000324900
NIP 6652897829
Regon 301055979
Nr konta: 10 1020 4665 0000 3002 0020 6482

 

Związek realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie i szkolenie funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych.

 • Współpracę szkoleniową w dziedzinie kynologii służbowej z Ośrodkami Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych w kraju i zagranicą.

 • Wydawanie certyfikatów i uprawnień.

 • Organizowanie warsztatów, kursów, seminariów i wykładów szkoleniowych.

 • Organizowanie szkoleń i doskonalenie treserów, instruktorów, asystentów i sędziów.

 • Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z działalnością stowarzyszenia

 • Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej.

 • Pomoc przy likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

 • Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 • Ochronę naturalnego środowiska, poprzez współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.

 

Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem kynologii służbowej. Podstawowym wymogiem osoby ubiegającej się o członkostwo jest praca w służbach mundurowych. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przyjęcia do Związku osób nie wywodzących się ze służb mundurowych.

 

Członkowie Związku dzielą się na:

 • członków stażystów

 • członków zwyczajnych,

 • członków honorowych,

 • członków wspierających.