Drukuj

22-24.04. oraz 26-28.04. - Antonin k. Ostrowa Wlkp. - Szkolenie Doskonalące dla Przewodników Psów Służbowych

DSC02283Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zorganizował kolejne szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych. Szkolenie odbyło się w 2 turach w kwietniu w Ośrodku Wypoczynkowym "Lido" w Antoninie. Wśród 192 uczestników największą grupę stanowili przewodnicy psów służbowych m.in. z : Policji, SG, SW, ŻW, WP, Służby Celnej, Straży Miejskiej, BOR ale nie zabrakło również hodowców oraz osób prywatnych. Tematem przewodnim zajęć były "Światowe dni młodzieży" i praca z psami miała odzwierciedlać naturalną pracę przewodnika z psem w terenie podczas służby. Honorowy Patronat nad naszym szkoleniem objął Wójt Gminy Przygodzice i dzięki jego pomocy mogliśmy przeprowdzić ćwiczenia z psami specjalistycznymi w pomieszczeniach Urzędu Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury, obiektach sportowych oraz na dworcu kolejowym.

Dziękujemy za przybycie przedstawicieli ośrodków szkolących przewodników psów służbowych z: Sułkowic, Lubania, Czarnego, Celestynowa i Kamiona. Dziękujemy również wszystkim pozostałym uczestnikom szkolenia wraz ze wspaniałymi instruktorami, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w prowadzeniu zajęć.

 Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.pziipps.pl/images/170927

 

 

Drukuj

Polish Combat Dogs - nabór kandydatów na pozorantów.

img 9613Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych zatwierdził w roku 2015 swój nowy system szkolenia psów użytkowych pod nazwą Polish Combat  Dogs. W związku z powyższym rozpoczynamy nabór kandydatów na szkolenie Pozorantów w tym systemie. System szkolenia będzie odwzorowaniem naturalnej pracy przewodnikia z psem w służbie, a co się z tym wiąże, specyficzna praca Instruktora i Pozoranta. Elementami dodatkowymi tego systemu będzie szkolenie z "czarnej" taktyki, technik wysokościowych z psami, szkolenie medyczne i weterynaryjne. Instruktorami będą byli funkcjonariusze jednostek specjalnych oraz długoletni instruktorzy szkolenia psów użytkowych. Jeżeli ktoś z Koleżanek i Kolegów ze służb mundurowych chce podnieść swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną, nie tylko jako pozorant ale jako przewodnik psa, to serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu PZIiPPS: telefonicznie: +48 508 805 007

Drukuj

Nabór psów do Policji

dsc 1008Ruszył dobór psów do służby w Policji w 2016 r.

Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r.  w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz. KGP Nr 7/2008 r., poz.46 z póź. zm.).

Rasą preferowaną do tresury jest owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od roku do dwóch lat.

Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór psów, predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, w tym:

-         aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

-         dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt,

-         wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych),

-         pełnej dokumentacji, jeżeli (pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły) poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.