Drukuj

Szkolenia

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych w swojej działalności statutowej, prowadzi szkolenia dla służb mundurowych oraz cywilnych, organizując następujące kursy i szkolenia:

1. Szkolenia psów z zakresu:

  - posłuszeństwa podstawowego

  - doskonalenie agresji psa w kagańcu i bez kagańca

  - elementy taktyki podczas pracy z psem i bronią

  - elementy taktyki podczas pracy z psem i uzbrojona asysta

  - elementy taktyki pracy zespołów z psami

  - doskonalenie pracy psów specjalistycznych

  - szkolenia psów wartowniczych

  - elementy tropienia śladów

  - szkolenie psów poszukiwawczych

2. Szkolenia dla przewodników psów i innych funkcjonariuszy

  - kursy treserskie i instruktorskie PZIIPPS

  - kursy pozorantów PZIIPPS

  - taktyka i technika działań poszukiwawczych osób zaginionych

  - zasady zachowania sie wobec agresywnego psa

  - pierwsza pomoc przedmedyczna

  - elementy czerwonej taktyki

  - pierwsza pomoc weterynaryjna

  - szkolenie wysokościowe

  - wybrane techniki ,,czarnej taktyki"

  - strzelectwo sytuacyjne

  - techniki ochronne VIP-a

  - samoobrona i walka wręcz